medjimurje.info
Pješke ili biciklom na posao – deseta godina natjecanja
Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije kroz svoje aktivnosti, programe i projekte, nastoji potaknuti ljude svih generacija na zdravi stil života, koji uključuje redovitu tjelesnu aktivnost.