medjimurje.info
Pavao Vujnovac kupio Todorićev E-kolektor
Tisak čiji je bio E-kolektor opet se okreće ‘core bussinessu’, a ENNA se širi. ENNA, koja zapošljava svega 11 ljudi, 2015. je imala 91,6 milijuna kuna prihoda, a od toga čak 80,6 milijuna kuna dobiti nakon oporezivanja.