medjimurje.info
Oprostite roditelji, ali vi ste licemjerni!
Digla se ovih dana velika buka oko onog testa za prvašiće gdje su pitanja bila u obliku zagonetki. A zagonetke su glasile: Sedmero njih uokrug se vrte, jedan drugog prate, i opet na početak se vrate.