medjimurje.info
Nečastivi na Filozofskom, a bome i šire
Građanke i građani Republike Hrvatske, pripremite se na Sudnji dan, jer Nečastivi se raširio među nama. Pod maskom dobrih i pobožnih ljudi, uzimajući oblike tobože učenih, nevinih i dobronamjernih, bacio je svoje kandže zla nad sve nas.