medjimurje.info
Ne trebamo ništa, sve su nam već obećali!
Političar smrtno nastrada u prometnoj nesreći. Duša mu krene put neba i sretne se sa Svetim Petrom. - Dobro došao na nebesa, – reče Sveti Petar. – Vidjet ćemo hoćeš li otići u Raj ili Pakao. - Samo ti mene pusti u Raj, neće biti problema.