medjimurje.info
Amerikanci i terorizam
Kaže Obama da se Amerikanci moraju boriti protiv svih terorističkih grupa! Znači li to da će se boriti i protiv samih sebe?...