medjimurje.info
Borba protiv nasilja
Zašto se izdvajaju pojedina nasilja, a pojedina niti ne spominju? Koje nasilje je manje vrijedno?...