medjimurje.info
Politika razvoja konobarstva
Kako nam je početak sezone sve bliže i bliže, tako je sve očitiji manjak konobara. I stoga smatram potrebnim donijeti politiku razvoja konobarstva. Kao prvo, s obzirom na broj ugostiteljskih objekata svake vrste, već od rođenja je potrebno odrediti da svaka ulica mora dati jednog konobara.