medijuok.lt
Skirtumas tarp “turgaus derybų“ ir konfliktų sprendimo mediacijos būdu
Skirtumas tarp “turgaus derybų“ ir konfliktų sprendimo mediacijos būdu Mediacija – konstruktyvus ginčų sprendimo būdas, kurio metu nešališka trečioji šalis - mediatorius padeda šalims išspręsti kilusį ginčą taikiai. Šalių pasirašyta bei teismo patvirtinta taikos sutartis šalims turi tokią pačią juridinę galią, kaip ir teismo priimtas sprendimas byloje. Esminis skirtumas tarp