medicalfacts.nl
Actueel inzicht in capaciteit acute zorgketen | MedicalFacts.nl
Erasmus MC, Traumacentrum Zuidwest Nederland en 2TWNTY4 tekenen samenwerkingsovereenkomsten Om drukte in de acute zorgketen beter op te kunnen vangen, bijvoorbeeld door patiënten alleen te vervoeren naar ziekenhuizen met vrije bedden, moet er 24/7 inzicht komen in de capaciteit van de spoedketen in de regio. Het Regionaal Overleg Acute Zorg heeft daarvoor een capaciteits inzicht …