medicalfacts.nl
Thuiszorg moet vooral anders georganiseerd worden | MedicalFacts.nl
Van alle maatschappelijke problemen die er zijn, is er inmiddels één wel heel nijpend: de structurele personele onderbezetting in de ouderenzorg. Letterlijk duizenden ouderen wachten op een verpleeghuisplek of op thuiszorg – een gegeven dat kan worden teruggeleid naar twee onderliggende problemen. Onnodig lang in het ziekenhuis Het eerste probleem is dat mensen die na …