medicalfacts.nl
Verscherpt toezicht voor Laurentius Ziekenhuis | MedicalFacts.nl
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het Laurentius Ziekenhuis Roermond onder verscherpt toezicht gesteld. Bij Laurentius zijn tekortkomingen in het thema goed bestuur. De raad van toezicht en de raad van bestuur bestaan op dit moment elk uit één persoon. Dat is een kwetsbare bestuurlijke situatie. De raad van bestuur zorgt voor de dagelijkse gang …