mediatarget.ro
Functionarea Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturala
Institutul National pentru Cercetare si Formare Culturala, denumit in continuare Institutul, este institutie publica de cultura, cu personalitate juridica, cu activitate in domeniul cercetarii in cultura, al formarii profesionale, al managementului cultural si al dezvoltarii institutionale, care functioneaza in subordinea Ministerului Culturii.