mediasenteret.no
Radioamatør - en hobby både for lek og alvor - Mediasenteret AS
Hvem er det som sitter oppe gjerne til sent påkveld foran sitt radioutstyr og kommuniserermed hele verden? Nerder - ungdommer medinternett eller modne mennesker med sinekortbølgesendere?