mediasenteret.no
Ny bok: Himmel over Son - Mediasenteret AS
Boka om Son kulturkirke ble nylig lansert. Himmel over Son formidler kulturkirkens historie, hva som skjer der nå og hva man ser for seg videre. Boka søker også å si noe om hva kristen tro handler om.