mediamonitor.nl
Opiniebladen in 2009 - Mediamonitor.nl
De marktaandelen op de opiniebladenmarkt zijn weergegeven in tabel 1. De totale jaar-oplage heeft in de periode 2005-2007 met een gestage groei te maken gehad. In 2008 is een keerpunt te zien en daalt de oplage; in 2009 zet deze daling door met 6 procent. Tabel 1 De verhouding tussen de aanbieders is al jarenlang …