mbnp.religia.net
Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści)
Zakon Redemptorystów powstał 9 listopada 1732 roku w Italii. Założycielem był syn neapolitańskiego arystokraty, Alfons Maria Liguori. Celem Zgromadzenia stało się niesienie pomocy najbardzie…