mbnp.religia.net
Zakon żeński Najświętszego Odkupiciela
Zakon powstał dnia 13 maja 1731 roku w miasteczku Scala w południowej części Italii. Przebywający tam Alfons Maria Liguori zetknął się z rodziną Sióstr Nawiedzenia. Był to młody zakon …