mbnp.religia.net
Uczyńcie ją znaną całemu światu! (2)
W poprzednim numerze poznaliśmy przesłanie ikony, w tej części odtworzymy jej historię: od prawosławnej góry Atos do centrum katolickiego świata, Rzymu. A były to losy pełne nagłych zwrotów i niebi…