mbnp.religia.net
św. Alfons Liguori
W pobliżu Najświętszego Sakramentu radują się zasmuceni, prości ludzie stają się mądrymi, silni słabymi, a bogatymi ubodzy.