mbnp.religia.net
św. Alfons Liguori
Kto się modli, z pewnością się zbawia; kto się nie modli, z pewnością się potępia.