mbnp.religia.net
Założyciel – św. Alfons Maria Liguori
Założyciel Redemptorystów, św. Alfons Maria Liguori, był synem neapolitańskiego arystokraty. Był niezwykle uzdolniony w dziedzinach, literatury, malarstwa, muzyki, jednak odbył studia prawnicze i z…