mbnp.religia.net
Redemptoris Mater – Jan Paweł II
Encyklika Redemptoris Mater – O błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła.