mbnp.religia.net
Pieśń: Pomagaj nam
Matko Pomocy Nieustającej, Pomagaj nam, pomagaj nam. Uproś nam żywą wiarę, grzechów przebaczenie, Ewangelii Jezusa w prawdzie zrozumienie. Wzbudź wrażliwość sumienia, ożyw nas miłością, Niech pszen…