mbnp.religia.net
Pieśń: Otocz pomocą. Matko, Swe dzieci
Otocz pomocą. Matko, Swe dzieci, Wspieraj nas każdy dzień; Promień Twej łaski niech nam zaświeci, Smutku rozprasza cień!