mbnp.religia.net
Pieśń: Matko Pomocy Nieustającej
Matko Pomocy Nieustającej! Wysłuchaj w niebie Głos duszy nędznej I błagającej O pomoc Ciebie.