mbnp.religia.net
Pieśń: Gdy w ciężkich walkach
Gdy w cieżkich walkach siły słabnieją, Jak miło duszy upadającęj, Wspomnieć na Cieb…