mbnp.religia.net
o. Michał Marchi
Widywałem ten obraz często nad ołtarzem w kaplicy domowej Ojców Augustianów. Nie było do niej nabożeństwa, żadnej dekoracji, nie było nawet lampki. Ikona była pokryta kurzem i praktycznie opuszczon…