mbnp.religia.net
Maryja w Kościele starożytnym – ks. Marek Starowieyski
Nasuwa się więc pytanie, czy ten współczesny, tak gorliwie czczący Maryję Kościół jest tym samym Kościołem, który Jej niemalże nie zauważył?