mbnp.religia.net
Jan Paweł II
W kościele parafialnym pamiętam boczną kaplicę MBNP, do której rano przed lekcjami ciągnęli gimnazjaliści. Potem, po lekcjach, ten sam pochód uczniów szedł do kościoła na modlitwę.