mbnp.religia.net
Ineffabilis Deus (Niewysłowiony Bóg) – Pius IX (Dogmat o Niepokalanym Poczęciu)
W sposób nieporównywalny z całym stworzeniem ogarnął Ją tak wielką miłością, że z całego i pełnego łaskawości serca znalazł sobie w Niej upodobanie. Dlatego daleko bardziej niż wszelk…