mbnp.religia.net
Pieśń: Do Ciebie, Matko, szafarko łask
Do Ciebie, Matko, szafarko łask, Błagalne pienia wciąż płyną. Twa dobroć świeci nad słońca blask, Nadzieją Tyś nam jedyną.