maurice.nl
Welkom in de Roaring Twenties 2.0 - Maurice de Hond
Tussen 2020-2029 gaan er nog meer veranderen dan al is gebeurd onder invloed van de uitrol van internet sinds 1995. Het komt samen met de ingrijpende veranderingen binnen het electoraat, waardoor het politieke stelsel niet meer past bij de samenleving van vandaag. In dit nieuwe decennium zal het stelsel veranderen, of men wil of niet.