martynazoltaszek.com
WHITE TIGER – ACRYLIC ON PAPER 30 x 40 CM 2015
WHITE TIGER – ACRYLIC ON PAPER 30 x 40 CM 2015