marlenawezykglowacka.pl
W 2018 r. zadłużenie Piotrkowa rośnie do 92 mln złotych! A mieszkańców coraz mniej…