marlenawezykglowacka.pl
Dla prezydenta Piotrkowa Tryb. nowy samochód, a dla mieszkaƄców stare autobusy