marino-bobetic.iz.hr
Porezne prijave građana su predane…
Gotovo… odložite kemijske. Tko je ispunio, ispunio je. U 19:00 je vrijeme za predaju porezne prijave isteklo. Nadam se da niste čekali zadnji dan i nadam se da će vam se isplatiti ispunjava…