marino-bobetic.iz.hr
Nin – crkva sv. Nikole
Za više, posjeti objavu.