marino-bobetic.iz.hr
Nekoliko fotki s vatrogasne skupštine DVD-a Palinovec
Kratki foto osvrt na redovnu godišnju skupštinu DVD-a Palinovec.