marino-bobetic.iz.hr
Kod isplate plaće za svibanj u lipnju doprinosi na plaću se smanjuju za 2%
Kako nam je lipanj već pred vratima, dobro se prisjetiti da se plaće za svibanj 2012. godine obračunavaju sa smanjenim doprinosom za zdravstvo (s dosadašnjih 15% smanjuju se na 13%). Dakle ukupni …