marino-bobetic.iz.hr
Airpower 2016 – Zeltweg
Posjetili smo ove godine jedan od većih aeromitinga u okruženju. Pokušat ću vam kroz nekoliko fotografija i par rečenica dočarati o kakvoj se predstavi radi. Organizacija ovako zahtjevnog događaja …