mangebekkersmaa.no
MBS-AID helping people help themselves
Mange Bekker Små har siden 2015 samlet inn og distribuert klær og nødhjelpsutstyr til de mange syriske flyktningene som befinner seg i Libanon. Som en helt naturlig del av vårt nødhjelpsarbeid hjelper vi også fattige libanesere som også lider under svært vanskelige vilkår. Styremedlemmer og frivillige i MBS har stått for utdelingen i leirene, i samarbeid med …