mangebekkersmaa.no
Vil du påta deg ansvaret som økonomiansvarlig for MBS-AID?
I første omgang ser vi etter en person som kunne tenke seg å påta seg ansvaret for organisasjonens økonomi/regnskap (svært enkel regnskapsføring).