mangebekkersmaa.no
Vi besøker Amal og alle barna i en flyktningeleir, Libanon mars 2016
Amal er i ekstase da vi gir henne en bamse.