mammatrams.se
Ska vi säga så? |
Simons nya förhandlingsteknik, "ska vi säga så?", dribblar framgångsrikt bort den oförberedde. Exempel: Pia: Simon, kom tillbaka och ät upp din mat. Det