mammatrams.se
Reflektion över barns status idag jämfört med "då" |
om barns status i samhället och i familjen. Ett tankeväckande inlägg om förändringen från förr till nu. "I och med detta har barnet fått en ny status,