mammatrams.se
Kan Simons värsta trotsperiod vara över, eller ...? Törs vi ens tänka tanken? |
Simon har, som tidigare nämnts fler gånger än jag kan minnas, lyckats ta begreppet trotsperiod till för mig oanade, rent av olympiska, höjder. Han har