mammatrams.se
Jag avskyr TV-reklam. Jag avskyr gränslösheten. |
Jag hatar reklam. Jag hatar att inte ha någon som helst tillstymmelse till kontroll över vilken information min hjärna ska matas med när jag är trött (det