mammatrams.se
Befogad vidskepelse i småbarnsvardagen |
varje gång vi tror det så händer nåt," sa jag och jinxade därmed resten av veckan. Det handlar med andra ord om befogad vidskepelse här.