mamasguiderecipes.com
Crab Fried Rice - Mama's Guide Recipes
This Crab Fried Rice is definitely Filipino style with delicious taba ng talangka! So yummmy..kanin pa lang ulam na ulam na.
Jainey Sison